Latest News

Planet dan Ciri-cirinya dalam Tata Surya
Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari yang merupakan sebagai pusat tata surya.  
Kedudukan planet dapa dibagi menjadi dua yaitu planet dalam  dan planet luar. Planet dalam merupakan planet yang yang terletak antara matahari dan sabuk astroid, terdiri atas Planet Merkurius, Planet Venus, Planet Bumi dan PlanetMars.
Planet luar adalah planet yang terletak setelah sabuk asteroid yang terdiri dari atas Planet Yupiter, Planet Saturnus, Planet Uranus, dan Planet Neptunus.

a. Planet Dalam Mempunyai ciri-ciri :
 • Terbuat dari logam dan batu
 • Relatif lebih padat
 • Tidak ada cincin
 • Mempunyai sedikit satelit
b. Planet Luar mempunyai ciri-ciri
 • Terbuat darihidrogen dan helium
 • Terdapat i cincin dan atmosfer yang relatif tebal
 • Mempunyai jumlah satelit yang cukup banyak
Macam Planet Beserta Ciri-cirinya

1.      Planet Merkurius 

Planet Merkurius mempunyai ciri-ciri :
·         Mempunyai ari-jari 2.439,7 km 
·         Jarak ke matahari kira-kira 57,9 juta kilometer
·         Mempunyai Kala rotasi 59 hari 
·         Mempunyai Kala revolusi 87,9 hari
2.      Planet Venus

Planet Venus adalah  planet yang terpanas di tata surya. Planet ini mempunyai jukukan bintang kejora. Satu-satunya planet yang berputar searah dengan jarum jamadalah Planet Venus.

Planet Venus mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai ari-jari 6.051,8 km
 • Jarak ke matahari kira-kira 108,2 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 243 hari 
 • Mempunyai ala revolusi 224,7 hari 
 • Atmosfernya mengandung kira-kira 97% gas CO2
3.      Planet Bumi 

Planet Bumi merupakan planet yang kaya akan oksigen. Di sini terdapat kehidupan, sekitar 70% dari bumi adalah air sedangakan sekitar 30% nya adalah daratan.

Planet Bumi mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyaiari-jari 6.371 km 
 • Jarak ke matahari kira-kira 149,6 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 24 jam atau 1 hari
 • mempunyaiala revolusi 365, 242 hari
 • Mempunyai 1 buah satelit yaitu bulan
4.      Planet Mars

Planet Mars mempunyai julukan planet merah. Planet Mars mempunyai 2 buah satelit.

Planet Mars mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai ari-jari 3.396,2 km 
 • Jarak ke matahari kira-kira 227,9 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 24 jam 37 menit
 • Mempunyai kala revolusi 686,9 hari 
 • Mempunyai satelit 2 buah 
5.       Planet Yupiter
Planet Jupiter merupakan planet yang paling besar, planet ini terbentuk atas gas helium dan gas hidrogen. Di planet ini mengubah gas hidrogen menjadi cair karena mempunyai gaya tarik yang sangat besar. Sedangkan pada bagian inti jupiter , mempunyai tekanan yang besar sehingga dapat mengubah hidrogen menjadi suatu logam yang padat.

Planet Yupiter mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai jari-jari 71.492 km 
 • Mempunyai jarak ke matahari kira-kira 778,3 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 10 jam
 • Mempunyai kala revolusi 4.331,57 hari 
 • Mempunyai jumlah satelit 16
6.      Planet Saturnus 
Planet Saturnus merupakan planet yang sebagian besar terdiri dari gas,  Saturnus  mempunyai cincin yang nampak jelas. Planet ini besarnya kira-kira 5 kali ukuran bumi
Planet Saturnus mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai ari-jari 60.268 km 
 • Jarak ke matahari kira-kira 1.427,0 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 10, 7 jam
 • Mempunyai kala revolusi 10.832, 327 km
 • Mempunyai 18 satelit
 • Mempunyai cincin
7.      Planet Uranus
Planet Uranus merupakan planet terdingin di tata surya.
Planet Uranus mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai jari-jari 25.559 km 
 • Jarak ke matahari kira-kira 2.871,0 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 17,2 jam
 • Mempunyai kala revolusi 30,799 hari
 • Mempunyai 27 satelit
 • Planet Uranus berwarna hijau kebiruan karena atmosfernya mengandung gas metana yang sangat tebal 
8.       Planet Neptunus
Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus sering sering beredar keluar dan garis orbitnya.

Planet Neptunus Mempunyai ciri-ciri :
 • Mempunyai jari-jari 24.764 km 
 • Jarak ke matahari kira-kira 4.497,0 juta kilometer
 • Mempunyai kala rotasi 16,1 jam
 • Mempunyai kala revolusi 60.190 hari 
 • Mempunyai 14 satelit
 • Mempunyai tmosfer yang terdiri atas es, air, metana, amoniak, gas hidrogen, dan helium 

   Demikianlah Nama Planet dan ciri-cirinya0 Response to "Planet dan Ciri-cirinya dalam Tata Surya"