Latest News

Nama Malaikat dan tugasnya

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat diciptakan dari “nur” atau cahaya. Malaikat tidak berbapak, tidak beribu dan tidak beranak. Malaikat hanya patuh dan tunduk kepada perintah Allah.
Setiap malaikat mempunyai tugasnya masing-masing, artinya malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya tugasnya berbeda. Berikut ini nama malaikat dan tugasnya masing-masing :

1.     Malaikat Jibril tugasnya wahyu Allah kepada nabi dan rasul.
2.     Malaikat Mikail tugasnya memberi rizki / rejeki pada manusia.
3.     Malaikat Israfil tugasnya meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat.
4.     Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa.
5.     Malikat Munkar tugasnya menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur.
6.     Malaikat Nakir tugasnya  menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar.
7.      Malaikat Roqib tugasnya  mencatat segala amal baik manusia ketika hidup.
8.       Malaikat Atid tugasnya mencatat segala perbuatan buruk / jahat manusia ketika hidup.
9.       Malaikat Malik tugasnya untuk menjaga pintu neraka.
10.  Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu / surga.

Baca juga :Nama Nabi dan Rasul 
Meyakini malaikat adalah termasuk rukun iman yang ke 2, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, kita wajib mempercayai keberadaannya.  Demikianlah penjelasan tentang malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Semoga bermanfaat.
0 Response to "Nama Malaikat dan tugasnya"